Veel data in verschillende applicaties? Dan is integratie naar één platform noodzaak

datacon

Een aanzienlijk deel van de ondernemers hoopt in de loop van de tijd een zakelijke groei door te maken met zijn of haar bedrijf. Zo’n groei kenmerkt zich door bijvoorbeeld meer verkopen, meer omzet, meer personele inzet en natuurlijk ook meer winst. Aan zo’n aantrekkelijk beeld van een groeiend bedrijf kleven echter helaas ook mogelijke nadelen. Wanneer je namelijk je software niet gelijkmatig mee laat groeien, dan zul je op een gegeven moment merken dat het chaotisch wordt. Dit gebeurt ook als je bij elke daarvoor aangewezen gelegenheid ervoor kiest nieuwe programma’s te lanceren en deze naast oudere applicaties te laten functioneren. Op een gegeven moment ligt het dan voor de hand dat je allerlei gegevens verzamelt in verschillende applicaties die helaas niet met elkaar communiceren. Fouten maken en inefficiënt werken zijn dan dingen die op de loer liggen. Met applicatie-integratie zou je dit probleem echter in één keer oplossen. Lees in de volgende alinea hoe dat zit.

datacon

Waarom integreren in één goed platform?

Wanneer we spreken over applicatie-integratie, dan wordt daarmee bedoeld dat alle gegevens die je her en der hebt verzameld in één programma worden samengebracht en zichtbaar gemaakt. Dit maakt het dan ook makkelijk om fouten te herstellen en gegevens te ontdubbelen en te fuseren. Bovendien kan personeel sneller over de gewenste data beschikken. 

Ga in zee met een platformleverancier met deze eigenschappen

Een platform zoals hierboven beschreven is niet iets dat door om het even welke aanbieder geboden kan worden. Bij de totstandkoming hiervan komt namelijk veel specialisme kijken. Belangrijk is dus dat je dit platform laat bouwen door een softwarebedrijf dat zich al bewezen heeft op dit gebied. Daarnaast is het belangrijk dat je in zee gaat met een leverancier die de juiste licenties heeft voor een dergelijk platform.